Wybierz język
English Polish

			TheAparts

Prezentacja dla Agenta

Dzięki Programowi Partnerskiemu i narzędziom w nim dostępnym możemy w dogodny sposób oferować nasze usługi agentom turystycznym. Mogą oni dokonywać rezerwacji dla swoich klientów szybko i online, a także śledzić statystyki sprzedaży.
Model współpracy, umowa i prowizja:

Oferujemy 2 formy współpracy. Najprostszy model to rezerwacja na zapytanie lub online dokonana na następujących zasadach:
- procesem rezerwacji zajmuje się w całości Centrum Rezerwacji ApartmentsApart. Obowiązują nasze warunki oraz polityka anulacyjna.
- prowizja płatna jest Partnerowi przez ApartmentsApart i zależy od poziomu prowizji przyznanej danemu Partnerowi.
- płatności za rezerwację dokonuje klient bezpośrednio ApartmentsApart, w dniu przyjazdu, i w pełnej kwocie.
- każdy klient traktowany jest jak standardowy klient ApartmentsApart, jedynym czynnikiem wyróżniającym go spośród innych gości jest źródło dokonania rezerwacji, oraz fakt przyznania Partnerowi prowizji
- wszelkie dodatkowe usługi nie podlegają prowizji, mogą zostać zarezerwowane na życzenie klienta.
Inne formy współpracy:

Agent dokonujący rezerwacji w imieniu klienta. Proces dokonywania rezerwacji jest podobny do standardowego z kilkoma podstawowymi różnicami:

- to Agent kieruje procesem rezerwacji i odpowiedzialny jest za warunki, na których została ona dokonana, oraz niezbędne jej zabezpieczenie.
- Agent odsprzedający usługi ApartmentsApart dalej, i operujący na stawkach netto:
- Agent opłaca rezerwacje według ustalonej stawki netto na podstawie faktury wystawionej przez właściciela apartamentu lub ApartmentsApart.
- Istnieje także nietransakcyjna forma współpracy. W tym wypadku wszelkie opłaty za usługi agenta pokrywa bezpośrednio klient dokonując przedpłaty Agentowi, pozostała kwota rezerwacji płatna jest dostarczycielowi zakwaterowania.
Prowizja

Standardowo wynagrodzenie Partnera wynosi 25% prowizji uzyskiwanej przez ApartmentsApart. Nasza prowizja to zazwyczaj 15-30% kosztu rezerwacji, i uzależniona jest od miasta i apartamentu. Najwyższy wskaźnik prowizji można uzyskać rezerwując apartamenty zarządzane bezpośrednio przez ApartmentsApart. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce O nas. Wysokość wynagrodzenia jest zmienna i wzrasta wraz z poziomem sprzedaży generowanej kwartalnie przez Partnera
Umowa

Umowa ma formę ustandaryzowaną, jest dostępna online, a akceptacja jej warunków jest koniecznia, aby dołączyć do grona naszych Partnerów. Wszelkie kwestie dotyczące formy rozliczeń (netto, brutto) muszą zostać spisane w osobnej umowie.